Meeting Register Page

Przemiany. Rozmowa III: Kryzysy
Medycyna jest częścią życia społecznego, razem z nim podlega więc różnorodnym przemianom. Nie dotyczą one jedynie rozwoju technologicznego i postępu badań naukowych – nieustannie zmienia się także rozumienie tego, co dzieje się w relacjach pomiędzy tymi, którzy świadczą opiekę zdrowotną i tymi, którzy jej doświadczają oraz tego, jak rzeczywiście kształtuje się tożsamość osób uczestniczących w klinicznym spotkaniu.

Chcielibyśmy spróbować wspólnie przyjrzeć się tym procesom i podjąć nad nimi krytyczny namysł oraz zastanowić się wspólnie, jak, jeśli w ogóle, możemy na nie odpowiedzieć. W związku z tym zapraszamy do udziału w cyklu rozmów poświęconych tematyce przemian.

Naszym celem jest stworzenie otwartej, nieoceniającej i niehierarchicznej przestrzeni dialogu, w której każdy będzie mógł czerpać z wiedzy, doświadczenia i intuicji innych.

MODERATOR

Bogdan de Barbaro – lekarz, psychiatra i psychoterapeuta, profesor nauk medycznych, były kierownik Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zawodowe zainteresowania obejmują terapię rodzin, postpsychiatrię oraz teorię narracji.

ORGANIZATORZY

Laboratorium Humanistyki Zdrowia Uniwersytetu Jagiellońskiego
Katedra Humanistyki Medycznej i Etyki Uniwersytetu Columbia
Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne

Jan 12, 2021 06:00 PM in Warsaw

Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: Narrative Medicine.